فهرست نویسی


مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل تا کنون بیشتر از ۴۰۰۰۰ عنوان را که در برگیرنده ۱۶۰۰۰۰ سند می‌شود فهرست‌نویسی کرده. جهت جستجو و دسترسی به این اسناد، به دیتابیس آنلاین و یا به مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل مراجعه نمایید. مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل ازشنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر باز می‌باشد.

Google Scholar
ورود به حساب کاربری خود:

Powered by Koha